De Kim in 2015: anders en toch hetzelfde

“Vanaf 1 januari 2015 moet de zorg in De Kim betaald kunnen worden uit de zorgverzekeringswet.” Met deze opdracht van zorgverzekeraars moesten we aan de slag. Zij gaven aan niet langer te willen betalen voor zorg die feitelijk via een andere weg bekostigd kan worden. Zij stelden dat alleen het verblijf, de maaltijden en het servicepakket in De Kim onder een aanvullende polis kunnen vallen. De implicaties van deze stellingname voor De Kim zijn groot. De Kim kan als particulier zorghotel zorgkosten niet declareren. Dat kunnen alleen erkende (thuis)zorgaanbieders met productieafspraken. Dit betekent dat De Kim geen inkomsten meer krijgt voor zorgdiensten.

Om dit vraagstuk te kunnen oplossen moeten we gaan samenwerken met een erkende thuiszorgaanbieder. Die hebben we gevonden. Thuiszorgorganisatie Marente bleek de meest geschikte partij. Marente heeft een groot netwerk en kan de positie van De Kim helpen versterken. Voor Marente levert het een versterking van hun marktpositie op en leren zij van de gastvrijheid die De Kim zo kenmerkt.

Ook bleek Marente bereid om ons zorgpersoneel een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Onze trouwe verpleegkundigen en ziekenverzorgende treden per 1 januari in dienst bij Marente. Zij krijgen een wijkgerichte functie met voorkeur om in De Kim zorg te verlenen. Als gast zult u waarschijnlijk weinig merken van de veranderingen: De Kim zal dezelfde hoogwaardige diensten verlenen als voorheen. Het voordeel voor de herstellende gast is dat een verblijf in De Kim goedkoper wordt.