Bestuur

Het bestuur van de vereniging WiK bestaat uit:

  • De heer Chris Opgenoort, voorzitter
  • De heer Freek Lapré, vice-voorzitter
  • Koos de Jong (kandidaat-bestuurslid)
  • Janneko Giezen (kandidaat-bestuurslid)

*In de ALV van 30 juni 2022 worden de kandidaat-bestuursleden voorgedragen en benoemd.

De Raad van Commissarissen van Zorghotel De Kim b.v. bestaat uit:

  • De heer Chris Opgenoort, lid
  • De heer Freek Lapré, lid
  • De heer Frank Dillen, lid

De Raad van Advies bestaat uit:

  • Mevrouw Caroline Receveur
  • De heer Maarten Meijer

Directeur Leontine de Groot