Publicaties

Steeds meer mensen besluiten daarnaast hun nalatenschap te schenken. Dit kan ook aan de vereniging Willen is Kunnen of aan Zorghotel De Kim. Zo dragen ze ook na hun overlijden bij aan de zorg in ons hotel. De vereniging staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling. Schenkingen kunnen hierdoor aftrekbaar zijn. Hieronder vindt u meer informatie

In het kader van de verantwoordingsplicht stelt de WiK jaarlijks een jaarverslag op. De jaarverslagen zijn hieronder te vinden.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering vind je hier:

Verenigingen met een ANBI-statuszijn verplicht om ingevulde standaardformulieren van de Belastingdienst te publiceren om aan de publicatieplichten te voldoen. In het formulier zijn onder meer de contactgegevens, de doelstellingen, het beleidsplan en de financiële gegevens opgenomen. Geïnteresseerden krijgen inzicht in het functioneren van de werkzaamheden: