De vereniging

Zorghotel De Kim is volledig in handen van vereniging Willen is Kunnen.

Het ontstaan

In het gebouw De Geelvinck, aan het Singel, komt op 23 april 1909 een aantal mannen bijeen. De mannen zijn zonder uitzondering in dienst van de gemeente Amsterdam. De een is brigadier van politie, de ander bode op het stadhuis, een derde armbezoeker van het Burgerlijk Armbestuur. Deze Amsterdammers zijn in De Geelvinck om een vereniging voor gemeentepersoneel op te richten: een vereniging met het doel elkaar te ondersteunen. Een lid (of zijn echtgenote of zijn kind) dat ziek is kan via deze vereniging hulp ontvangen. De vereniging vergoedt niet het bezoek aan de dokter of de kosten van de voorgeschreven medicijnen. De vereniging helpt het mogelijk te maken dat de zieke uitgezonden kan worden. Alle leden betalen contributie en de patiënt kan op kosten van de vereniging herstellen buiten Amsterdam in een gezonde omgeving. Dat is de gedachte waarvoor zij staan: elkaar steun bieden als de nood hoog is. De ambtenaren, die op 23 april 1909 bijeen zijn, denken in dit geval aan één ziekte in het bijzonder: tuberculose. Tuberculose (of t.b.c. of t.b. of (vliegende) tering) is een ernstige, besmettelijke bacteriële infectieziekte. De ziekte maakte vooral slachtoffers onder het arme deel van de bevolking.

Bron: Daan Meijer, 100 jaar ‘Willen is Kunnen’