Opzeggen lidmaatschap Willen is Kunnen

Wilt u uw lidmaatschap van de vereniging Willen is Kunnen opzeggen? Wat jammer!

Bij opzegging zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • U kunt uitsluitend schriftelijk opzeggen. Stuur een email naar: info@willeniskunnen.nl met als onderwerp: ‘Lidmaatschap/WiK opzeggen’. Vermeld uw naam, lidnummer en per wanneer u wilt opzeggen. Optioneel geeft u de reden aan, die horen we graag.
  • Opzeggen van het lidmaatschap kan op elk moment gedurende het jaar tot uiterlijk 4 weken voor afloop van het lopende kalenderjaar.  
  • De contributie is altijd voor het gehele jaar verschuldigd, ongeacht het moment van de opzegging. De contributie-inning via incasso loopt door tot en met december van het betreffende jaar. Bij tussentijdse opzegging gedurende het jaar is geen restitutie van contributie mogelijk.
  • Als na 4 weken voor afloop van het kalenderjaar wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap met één jaar verlengd en eindigt deze per 31-12 van het jaar erop.

In twee gevallen is er sprake van een uitzondering en kan een WiK-lid per direct worden uitgeschreven. Het doorlopende incasso wordt zo snel mogelijk na de ontvangst van de opzegging stopgezet. Restitutie van de contributie is niet mogelijk.

  1. Indien een WiK-lid naar een verpleegtehuis/verzorgingstehuis of hospice gaat.
  2. Indien een WiK-lid is overleden.

Wilt u opzeggen voor een familielid of naaste die naar een verzorging/verpleegtehuis of hospice is gegaan of is overleden? Laat het ons weten. We beëindigen dan per direct het lidmaatschap en de contributie-inning. Wij willen u er graag op wijzen dat het lidmaatschap bij overlijden overdraagbaar is op partner, kind of kleinkind. Neemt u hiervoor contact op met het WiK secretariaat via info@willeniskunnen.nl

Wilt u de opzegging liever per post regelen? Stuur dan de opzeggingsbrief naar ons postadres. U kun deze richten aan de vereniging Willen is Kunnen: Rembrandtweg 2, 2202 AX Noordwijk aan Zee. U vermeld daarin uw naam en lidnummer. We nemen voor de reden van opzegging nog even contact met u op. Die horen we graag.