Terugblik op ledenvergadering 16 juni 2015

 

Op 16 juni vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Ruim 30 leden kwamen naar Amsterdam. Er is veel besproken. Hierbij de belangrijkste punten:

 • Het jaarverslag 2014, met overzicht van de financiën, wordt uitgebreid doorgenomen.
 • De heer Willem Frans Arts wordt voorgedragen als bestuurslid. De heer Arts is enkele jaren met pensioen. Tijdens zijn werkzame leven was hij hoogleraar kinderneurologie.
 • Vanuit zijn professie heeft hij ook bijzondere interesse in de ouder wordende mens.
 • Voorzitter Frans van Pinxteren stopt na 14 jaar actief te zijn geweest als bestuurslid en commissaris van De Kim. Vanwege zijn verdiensten wordt er met algehele instemming en bij acclamatie besloten om hem erelid te maken.
 • De vereniging heeft een visuele restyling ondergaan en richt zich nadrukkelijker op vitaliteit en herstel. Ook wordt er samenwerking gezocht met andere zorghotels en worden grote werkgevers, patiënten- en seniorenverenigingen en zorgverzekeraars benadert. De vergoeding aan de leden is dit jaar omgezet van bedragen naar percentages.
 • De Kim staat voor een noodzakelijke upgrading van het gebouw en de hotelkamer. Er zal o.a. meer aandacht komen fysiotherapie en een oefenruimte. Ook wordt gekeken naar de herinrichting van de 4e etage: een multifunctionele ruimte en een ruime hotelsuite. Om de kamerbezetting in De Kim verder te optimaliseren zal er naast herstelzorg worden ingezet op zorgtoerisme.

 Suggesties van aanwezige leden

 • Richt je op grote werkgevers.
 • Richt je op alleenstaanden.
 • Onderzoek wat het predicaat ‘roze loper’ voor De Kim kan betekenen.
 • Een heel goed idee om de Duitse Rehabeurs te bezoeken.
 • Activeer leden met aanbiedingen.
 • Besteed aandacht aan het idee dat leden hun kinderen lid maken.
 • Probeer donateurs (vrienden WIKVITAAL) aan je te binden.
 • Neemt contact op met ANBO.
 • Zorgtoerisme is een hele goede aanvulling.