Algemene Ledenvergadering 16 juni Amsterdam

Aanvang: 16.00 uur 
Plaats: Double Tree Hilton, Oosterdoksstraat 4, Amsterdam (naast Centraal Station) 
In geval van -onverhoopte- digitale vergadering ontvangt u na aanmelding een speciale link met instructies. 
We vragen u zich voor beide mogelijkheden (of fysiek of digitaal) aan te melden via f.heintz@zorghoteldekim.nl 

De vergaderstukken
1. Het verslag van de vergadering van 20 oktober j.l. (digitaal opvraagbaar via f.heintz@zorghoteldekim.nl)
2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 (digitaal opvraagbaar via f.heintz@zorghoteldekim.nl)

Concept-agenda 16 juni 2021 
1. Opening, welkom, vaststellen agenda 
2. Vaststellen verslag 20 oktober 2020 
3. Voorstellen interim-directeur mevrouw Leontine de Groot 
4. Bespreken en vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2020 WiK 
5. Presentatie uitwerking rapport-Schinkelshoek 
6. Stand van zaken uitvoering toezeggingen ledenvergadering 20 oktober 2020 
7. Rondvraag en sluiting 

Aansluitend ledenborrel