Voordelen lidmaatschap

  • Tussen de 30% en 70% korting op een herstelverblijf
  • Korting op vakantieboekingen
  • Altijd als eerste aan de beurt

De spelregels

  • Als zorggast krijgt u per jaar max. 28 dagen korting na een ziekenhuisopname of max 21 dagen vanuit huis.
  • U kunt max 6 weken per jaar vakantiekorting krijgen.
  • De korting wordt bepaald o.b.v. standaard dagprijs in het zorghotel, incl. maaltijden en zorgdiensten
  • De korting wordt berekend na aftrek van de vergoeding van uw zorgverzekeraar
  • De contributiehoogte bij instap is leeftijdafhankelijk en blijft gehandhaafd
  • Ook uw partner kan gebruik maken van het lidmaatschap
  • Het lidmaatschap is overdraagbaar aan partner, kind, of kleinkind
Leeftijd bij inschrijving Contributie per maand
t/m 60 jaar € 7,05
61 t/m 70 jaar € 10,10
71 jaar en ouder € 26,70
Na aftrek van de vergoeding uit een aanvullende verzekering Lidmaatschapsduur
0% korting 1e jaar
30% korting op standaard kamerprijs 1 – 5 jaar
40% korting op standaard kamerprijs 5 – 10 jaar
55% korting op standaard kamerprijs 10 – 15 jaar
70% korting op standaard kamerprijs 15 jaar of langer