Sociale vitaliteit


sociaal vitaal

Sociale vitaliteit heeft te maken met de mate waarin we ons bezighouden met factoren die ons leven betekenis en meerwaarde geven. Sociale activiteiten, familie, vrienden- en kennissenkring. Vormgeven aan wat we belangrijk vinden. Waar we terecht kunnen. Waar we onze innerlijke motivatie, inspiratie en voldoening uit kunnen putten.