Verkiezingen

In het najaar van 2013 vinden er verkiezingen plaats van nieuwe bestuursleden. Stemming en benoeming vinden plaatst tijdens de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober.

U kunt hier het profiel downloaden en beslissen of u zich kandidaat stelt. Of wellicht kent u iemand die u geschikt acht. Statutaire voorwaarde is dat de persoon WIK-lid is of wil worden.