15 januari ALV

Op 15 januari zal er een ledenvergadering worden gehouden in Amsterdam, in het Double Tree by Hilton. De vergadering staat vooral in het teken van de conceptstatuten. Het concept zal dan worden voorgelegd ter stemming. Wilt u komen, dan kunt u zich opgeven bij Fraukje Heintz: f.heintz@zorghoteldekim.nl.

De vergadering in het Double Tree Hilton begint om 20:00 uur. Vanaf 19:30 uur  is de zaal open en kunt u een kopje koffie of thee gebruiken.

A G E N D A


STATUTEN
– Goedkeuring van de ontwerptekst van de statutenwijziging
– Benoeming van de leden van de Raad van Advies onder de opschortende voorwaarde van het passeren van de akte van statutenwijziging
– Besluit tot wijziging statuten; en verlenen machtiging aan iedere medewerker van Mr. M.J. Meijer c.s., notarissen om akte van statutenwijziging te passeren

WIK
– Bestuurlijke zaken
– Plannen 2015
– Samenwerking SNHZ

DE KIM
– Samenwerking Marente
– Veranderingen in het zorghotel