Brainstorm over de toekomst

Op 19 augustus zal het WIK-bestuur een brainstormsessie hebben met professor dr. Rudi Westendorp. Professor Westendorp geeft leiding aan de Leyden Academy on Vitality and Ageing en adviseert pioniers op het gebied van ouder worden en de kwaliteit van leven. Dit jaar verscheen van zijn hand het boek: “Ouder worden zonder het te zijn.” Heeft u zelf ideeën bruikbare tips om het ledenaantal structureel te verhogen dan kunt u die mailen naar info@wik-herstelzorg.nl

puzzle in testa