Afwezigheid Manuela Tilma

Beste leden,

Langs deze weg willen we u informeren dat Manuela Tilma, directeur-bestuurder van De Kim, de komende tijd afwezig zal zijn. We zijn met haar in gesprek. Uiteraard zullen we u verder informeren zodra er meer duidelijkheid is over de situatie.

De Raad van Commissarissen heeft inmiddels voorzien in de waarneming van de taken van de directeur-bestuurder door een van de MT-leden, Chanine van Eijsden. Zij zal daarin worden ondersteund door de Raad van Commissarissen van De Kim.

We vragen u te respecteren dat noch wij, noch Manuela zelf, op dit moment meer kunnen melden dan dit. Mocht u desondanks vragen of mededelingen hebben, dan kunt u contact opnemen via onderstaand mailadres met Koos de Jong, voorzitter van de Vereniging Willen is Kunnen en lid van de Raad van Commissarissen van De Kim.

Met hartelijke groet,

Koos de Jong

Voorzitter Vereniging Willen is KunnenĀ 
Lid van de Raad van Commissarissen De Kim B.V.

Evi Koster
Verenigingsmanager Willen is Kunnen